מכפיל החניה היחידי בישראל

ללא בור וללא תלות!

יתרונותינו
מול המתחרים

אין צורך
בחפירת בור

אין תלות בין
שני הרכבים

מנוע חשמלי
לכל מכפיל

מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה