המתקן עוצב עם מקסימום יעילות וקלות בשימוש.

המתקן מאופיין ברמה גבוהה של בטיחות תפקודית ותפעולית ועומד בדרישות השוק הישראלי, (מאושר ע"י תו התקן האירופאי CE). בסיום ההתקנה, מתבצעת בדיקה וניתן אישור ע"י בודק מוסמך לכלי הרמה מטעם משרד העבודה לפעילות המתקן.